Grensoverschrijdend gedrag

Wat kan je doen bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag?
Massacantus moet een aangenaam en veilig evenement zijn voor alle bezoekers. We zetten preventief in op het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zo moeten we (hopelijk) minder inzetten op het reageren op.

Preventief?


Wat kan je doen als omstaander?

 1. Zie je iets gebeuren? Probeer tussen te komen door...
  • Anderen betrekken: de hulp van anderen inroepen, zoals andere omstaanders of iemand met autoriteit.
  • Afleiding creëren: de aandacht weghalen van de gebeurtenis en op jou richten.
  • Afzonderen: het slachtoffer fysiek uit de situatie halen
  • Aanspreken: de dader en/of het slachtoffer aanspreken
  • Aanwezig blijven: heb je het gevoel niet veilig te kunnen ingrijpen, de situatie in het oog houden en achteraf het slachtoffer ondersteuning bieden.
  Hou bij het tussenkomen steeds rekening met je eigen veiligheid. Niet veilig? Security!
 2. Wat na je tussenkomst? Wat als iemand tot bij jou komt met een melding? Is alles oké? Wees een luisterend oor en vraag naar wat je voor hen kan betekenen. Heb je graag dat ik nog even bij je blijf? Zij er vrienden waar je graag naartoe wilt? Licht toe dat er twee meldpersonen zijn.
  • Geef mee dat jij sowieso melding doet bij het meldpunt. Je vraagt aan het slachtoffer of dit anoniem hoeft.
  • Waarom doe je deze melding? Zo kunnen we in kaart brengen welke incidenten er voor vallen en onze kwaliteit naar komend jaar toe weer verbeteren. Mochten er meerdere meldingen komen over eenzelfde dader, kunnen we hiernaar handelen.

Wat is de rol van vertrouwenspersonen?

Komt iemand naar jou met een melding? Ben je getuige van een incident? Spreek ons aan! Brent en Emy zijn ook vooral een luisterend oor. Aan de hand van de informatie van de melder proberen we een inschatting te maken van de situatie. We baseren ons hiervoor op het vlaggensysteem van Sensoa. We schatten de situatie is en geven advies rond doorverwijzing. In alles wat we ondernemen staat het slachtoffer centraal.

Brent: 0483 74 07 95
Emy: 0471 80 32 72

We beschikken over een document met organisaties om naar door te verwijzen.

Twee belangrijke: